Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 339 загального типу
ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про освіту

від 05 вересня 2017 року                                                                                                                    № 2145-VIII

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти. що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

·         статут закладу освіти;

·         ліцензії на провадження освітньої діяльності;

·         сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

·         структура та органи управління закладу освіти;

·         кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

·         освітні програми, що реалізують в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

·         територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

·         ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

·         мова (мови) освітнього процесу;

·         наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

·         матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

·         напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

·         наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

·         результати моніторингу якості освіти;

·         річний звіт про діяльність закладу освіти;

·         правила прийому до закладу освіти;

·         умови доступності закладу освіти для навчання осіфб з особливими освітніми потребами;

·         розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

·         перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

·         інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис та фінансовий звіт про надходження всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не вихначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.